Bostadsrättsföreningen Kvarngården

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Kvarngården är ett företag som finns i Nykvarn. I Bostadsrättsföreningen Kvarngården finns det lite olika personer som är förknippade och det är Frickner, Maj Linnéa som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Hjort, Anders Harry som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Per Roger som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Surakka, Jaana Maarit som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Thorell, Susanne Maria som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Melander, Märtha Marianne som är född 1943 och har titeln SuppleantMäättä, Esa Veli Pekka som är född 1967 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Kvarngården så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Kvarngården på telefon 08-55240080.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Kvarngården av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Kvarngården är ett av många företag som finns i Stockholms län och Nykvarn arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Kvarngården innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Kvarngården är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Kvarngården så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Hjort, Anders Harry -Persson, Per Roger

Bostadsrättsföreningen Kvarngården har 715600-0098 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.