Bostadsrättsföreningen Solbergahem

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Solbergahem är ett av många verksamheter som finns i Nykvarn. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Solbergahem finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bostadsrättsföreningen Solbergahem som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1964-12-30.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till N. Stationsv. 8, 155 33, Nykvarn. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Solbergahem så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-55245788.

Nykvarn arbetar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Solbergahem ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Solbergahem. Det finns flera verksamheter i Stockholms län.

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende samt lokaler åt medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Solbergahem är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Solbergahem och det är följande personer, Duse, Junis Maria som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Ek, Anna-Lena som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekman, Per Erik Oswald som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Hultquist, Anna Helena som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Leander, Erik Gustaf Lennart som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Elsa Marianne som är född 1924 och har titeln Suppleant.Rundblad, Elsa Cecilia som är född 1964 och har titeln Suppleant, Backheim Tunegård, Caroline Therese som är född 1973 och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Solbergahem är 715600-0106.