HSB Bostadsrättsförening Bruksporten i Nykvarn

Stockholms län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Nykvarn och HSB Bostadsrättsförening Bruksporten i Nykvarn är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många företag där och HSB Bostadsrättsförening Bruksporten i Nykvarn är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Bruksporten i Nykvarn är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Bruksporten i Nykvarn är ett Bostadsrättsförening och skapades 2000-11-29. Det finns flera olika företag i Stockholms län som är ett stort län. Nykvarn där företaget finns i jobbar för att företag som HSB Bostadsrättsförening Bruksporten i Nykvarn ska trivas.

I Nykvarn så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Bruksporten i Nykvarn inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Bruksporten i Nykvarn och det finns flera företag som är det idag i Nykvarn.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Bruksporten i Nykvarn så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Häggström, Ingrid Maria -Karlsson, Nils Bertil Thomas -Sandberg-Ställ, Dagny Anita -Svensson, Morgan Bengt Kenneth.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Bruksporten i Nykvarn är Svensson, Morgan Bengt Kenneth som är född 1959 och har titeln Extern firmatecknare, Häggström, Ingrid Maria som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Nils Bertil Thomas som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandberg-Ställ, Dagny Anita som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Östlund, Bosse Anders Gunnar som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, .

HSB Bostadsrättsförening Bruksporten i Nykvarn har 769606-4331 som sitt organisationsnummer.