r-Nav Risk Navigation Aktiebolag

Stockholms län

Information

r-Nav Risk Navigation Aktiebolag är ett bolag som finns i Nykvarn. I r-Nav Risk Navigation Aktiebolag finns det lite olika personer som är förknippade och det är af Bjur, Stefan Christer som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt i land utanför EES, af Bjur, Thomas Nils som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, af Bjur, Christer Willy som är född 1943 och har titeln Suppleant, Carlstedt, Ester Maria Elisabeth som är född 1965 och har titeln Revisor, Carlstedt & Lindh AB som är född och har titeln Revisor, .

Vill man kunna komma i kontakt med r-Nav Risk Navigation Aktiebolag så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå r-Nav Risk Navigation Aktiebolag på telefon 070-3027500.

Bolaget skall utveckla, marknadsföra och distribuera tjänster, mjukvara, kringelektronik och hårdvara inom IT sektorn såsom konsult samt ävenledes i egen regi. Bolaget skall aktivt försälja dessa produkter och tjänster och dessutom verksa som återförsäljare av andra produkter och tjänster inom verksamhetsområdet samt verka som utbildningsorgan inom området. Bolaget skall utveckla, marknadsföra och distribuera tjänster och produkter knutna till idrottslig verksamhet som konsult samt ävenledes i egen regi. Bolaget skall aktivt försälja produkter och tjänster inom verksamhetsområdet samt verka som tränare, coach, sportchef, spelaragent och konsult inom detta verksamhetsområde. Bolaget skall utveckla, marknadsföra och distribuera tjänster och produkter knutna till personlig coaching och management mot såväl näringsliv som privatpersoner såväl konsult som i egen regi. Bolaget skall såväl aktivt försälja egna produkter och tjänster inom detta affärsområde som verka som återförsäljare av andras produkter och tjänster inom verksamhetsområdet. Bolaget skall dessutom bedriva aktiv medelsförvaltning innefattande såväl aktie-, fastighets-, valuta- som penningmarknadshandel ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Idag är r-Nav Risk Navigation Aktiebolag av bolagstypen Aktiebolag.

r-Nav Risk Navigation Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Stockholms län och Nykvarn arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

r-Nav Risk Navigation Aktiebolag innehar ej F-skattsedel och r-Nav Risk Navigation Aktiebolag är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för r-Nav Risk Navigation Aktiebolag så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna

r-Nav Risk Navigation Aktiebolag har 556622-2070 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.